Smaller Default Larger

OZE

 • Certyfikacja instalatorów.

  SEP COSiW  przygotowuje się do szkolen z zakresu certfikacji instalatorów OZE w zakresie instalacji fotowoltaicznych

  Zapoznaj się z zasadami i zakresem certfikacji instalatorów OZE.

  Od czerwca ub. roku znany jest tekst polskojęzycznej wersji dyrektywy [1]. Nadaje ona nowy i istotny impuls promowania szeroko rozumianej energetyki krajowej, opartej na zasobach odnawialnych (OZE).

  Z dyrektywy [1] wynika szczegółowy obowiązek, zapisany w jej art. 14, by do dnia 31 grudnia 2012 r. instalatorzy małych kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych i systemów ciepła słonecznego, płytkich systemów geotermalnych oraz pomp ciepła mieli dostęp do krajowych systemów certyfikacji lub równoważnych systemów kwalifikowania. Również w konsekwencji wymagań dyrektywy w biuletynie informacji publicznej Ministerstwa Gospodarki pojawił się projekt dokumentu pn. „Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”, skrótowo opisany jako KPD, datowany na dzień 25 maja 2010 r. [2]. Dokument w trzecim dziale zawiera istotne ustalenia odnośnie problemu certyfikacji instalatorów technologii opartych na OZE. Ustalenia te zostaną szerzej przedstawione w niniejszym artykule. 

 • Zapraszamy na  dwusemestralne studia podyplomowe :  „Budowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych”

        Program nauczania  obejmuje zagadnienia przewidziane w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii. „Zakres programowy szkolenia podstawowego, w części teoretycznej i praktycznej odpowiednio dla danego rodzaju instalacji pkt 2. Systemy fotowoltaiczne” .

       Studia te spełniają wiec wymagania  Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne, Rozdział 3b „Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom mikro instalacji i małych instalacji oraz akredytowania organizatorów szkoleń” Art. 20h pkt. 3 p. pkt 1d) – świadectwo ukończenia co najmniej dwu semestralnych studiów podyplomowych których program dotyczył zagadnień zawartych w powyższym zakresie programowym upoważnia o ubieganie się o certyfikat wydawany instalatorowi.

       Program studiów obejmuje także zagadnienia związane z uzyskaniem przez absolwentów uprawnień energetycznych (SEP) w zakresie obsługi, konserwacji montażu i remontów urządzeń prądotwórczych przyłączonych do sieci, Grupa 1 pt.1  - przyłączania do sieci instalacji wytwarzających energię,  zgodnie z Załącznikiem Nr1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki,  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.(Dz. U. Nr89 poz. 828).  Stowarzyszenie Elektryków Polskich odpowiedzialne za ten element  studiów zapewnia także realizacje postepowania kwalifikacyjnego kończącego się wydaniem stosownego dokumentu.

  ( Zaświadczenia Kwalifikacyjnego E).

  Zgłoszenia proszę kierować na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  STUDIA PODYPLOMOWE 2014/2015
  „Budowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych”

  SEMESTR I

  Lp.

  Tematyka

  Wykłady/

  Forma zaliczenia

  Ćwiczenia/Forma zaliczenia

  Prowadzący

  Punkty ECTS

  1.  

  Prawne uwarunkowania rozwoju OZE w UE i Polsce

  8

   

  -

  Dr. P. Gradziuk

   

  ZAL/OC

  1.  

  Gospodarka energetyczna w ujęciu globalnym

   i lokalnym

  6

  6

  prof. Jan Popczyk – Politechnika Śląska

   

  EGZ/OC

  ZAL/OC

  1.  

  Przepisy BHP, eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych grupy

  8

  8

  Uprawniony przedstawiciel SEP

   

  ZAL

  ZAL

  1.  

  Gospodarka energetyczna w przedsiębiorstwie a normy ISO 50001

  4

  2

  mgr Marcin Trojnacki – EnMS Polska

   

  ZAL

  ZAL

  1.  

  Podstawy gminnej gospodarki energetycznej

  4

  2

  Dr Włodzimierz Grochal SCIiTT

   

  1.  

  Proces inwestycyjny w oparciu o przepisy krajowe i normy dotyczące stosowania i wykorzystania fotowoltaiki

  8

  8

  mgr Artur Pawelec -  PV Lab Sp. z o.o.

   

  EGZ/OC

   

  ZAL/OC

  1.  

  Podstawy zarządzania środowiskowego

  6

   

   

  -

  mgr Dorota Koruba – Politechnika Świętokrzyska

   

  ZAL

  1.  

  Historia, status i perspektywy rozwoju fotowoltaiki

  6

   

   

  -

   

   

   

  dr Stanisław Pietruszko – Polskie Towarzystwo Fotowoltaiczne

   

   

  ZAL

   

   

  1.  

  Rodzaje, zasady działania i sterowanie systemów fotowoltaicznych

   

  8

  6

  mgr Maciej Juźwik – Politechnika Warszawska

   

  EGZ/OC

  ZAL/OC

  1.  

  Budowa, właściwości fizyczne i działanie komponentów fotowoltaicznych

   

  8

  4

  mgr Artur Pawelec -  PV Lab Sp. z o.o.

   

   

  EGZ/OC

   

  ZAL/OC

   

  1.  

  Innowacyjne technologie w fotowoltaice

  8

   

  -

  Prof. Stapiński - AGH

   

  ZAL

   

  74

  36

   

  30

  RAZEM:

  110 godz.

   

   

   

   

   

   

  */ przygotowanie do egzaminu na uprawnienia eksploatacyjne SEP do 1kV

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SEMESTR II

  Lp.

  Tematyka

  Wykłady/

  Forma zaliczenia

  Ćwiczenia/Forma zaliczenia

  Prowadzący

  Punkty ECTS

  12.

   

  Fotowoltaika zintegrowana z architekturą (BIPV)

  8

   

  -

  dr Maciej Sibiński Politechnika Łódzka

   

  ZAL

  13

  Projektowanie instalacji – zasady doboru komponentów systemów fotowoltaicznych

   

          12

   

  12

  mgr Maciej Juźwik - wyk

   

  EGZ/OC

  ZAL/OC

        mgr Artur  

      Pawelec – ćw.

  14.

  Montaż, regulacja i utrzymanie systemów fotowoltaicznych – zajęcia praktyczne

   

   

   

  -

  8

  mgr inż. Maciej Juźwik

  mgr inż. Artur Pawelec

   

  ZAL

  15.

  Systemy nadążne w fotowoltaice

  4

  4

   

  dr Janusz Teneta AGH

   

  ZAL

  ZAL

  16.

  Monitorowanie i diagnostyka instalacji fotowoltaicznych

  4

  4

  mgr Maciej Juźwik – Politechnika Warszawska

   

  ZAL

  ZAL

  17.

  Metodologia pracy oraz prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji i małych instalacji fotowoltaicznych

  6

  4

  mgr Artur Pawelec -  PV Lab Sp. z o.o.

   

  ZAL

  ZAL

  18.

  Budowanie marki produktu i wizerunku firmy ekologicznej

  4

  8

  mgr  Jarosław Kusto - WSH

   

  ZAL/OC

  ZAL/OC

  19.

  Unijne i krajowe źródła finansowania przedsięwzięć ekologicznych

  8

  -

  mgr Monika Kulczykowska - WSH

   

  ZAL

  20

  Efektywność ekonomiczna przedsięwzięć ekologicznych

  8

  8

  prof. Klepacki

  WSH

   

  ZAL/OC

  ZAL

  21

  Biznesplan projektów ekologicznych

  4

  4

  Mgr Paweł Marcinkowski - WSH

   

  ZAL

  ZAL

   

  58 godz.

  52 godz.

   

   

  30

  Razem:

                110 godz.

   

   

  Łączna liczba godz.

  220 godz.

   

   

   

   

  Więcej informacji można też znaleźć na stronie;

   http://www.eko.wsh-kielce.edu.pl/index.php/o-projekcie/studia-podyplomowe/fotowoltaika

 • Zapraszamy na konferencję  które odbędzie się 6 marca w trakcie Targów ENEX2015 w Kielcach.

  Program Konferencji

   

   

  1. 10.00 – 10.20. Główne zapisy Ustawy o OZE(Prezes SEP)

  2.  10.20 – 10.40 Ustawa o OZE -  instalacje prosumenckie:  instalowanie, przyłączanie i rozliczanie produkcji (Grzegorz Sieczka - PGE Dystrybucja)

   3. Program ograniczenia  niskiej emisji źródłem wsparcia dla rozwoju instalacji prosumenckich.

   -  10.40 – 10.55 program ograniczenia niskiej emisji w Kielcach (Witold Bruzda - UM Kielce)

   - 10.55 – 11.10 program  gospodarki niskoemisyjnej dla Kielc ( Piotr Kuta - UM Kielce)

  4. 11.10 – 11.35  Źródła wsparcia dla energetyki rozproszonej ( Wojciech Stawiany - NFOŚiGW)

  5. 10.35 – 11.55 Optymalizacja pracy instalacji fotowoltaicznych (IEL Warszawa -  Stefan Wojtowicz)

  6. 11.55 – 12.25  Bezpieczeństwo użytkowania instalacji prosumenckich ( SEP  O/Radom - Radosław Gutowski)

   7. 12.25- 12.45 Program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koprzywnica( SNT-EPiE Lublin -  Marcin Szyszko)

  8. 12.45 – 13.00 Informacja o spotkaniu roboczym na temat biogazowni  ( Janusz Usidus - SEP  O/Zamość)

   9. 13.00 – 13.20 Politechnika  Świętokrzyska dla Regionu Świętokrzyskiego  (SEP O/Kielce)

   

  Wstęp wolny.