Smaller Default Larger

Czasopisma SEP COSIW

Energetyka

Przykładowy tekst

INPE

Przykładowy tekst

Elektronika

Przykładowy tekst

Wiadomości Elektrotechniczne

Przykładowy tekst

Spektrum

 

Przykładowy tekst

 

Czasopismo Energetyka istnieje od 1947 roku. Wydawane jest przez jedną z największych organizacji twórczych o charakterze naukowo-technicznym - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - zrzeszającej inżynierów i techników elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa lub pozazawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką.

Energetyka jest poświęcona problemom wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej i ciepła, budowy elektrowni, elektrociepłowni i linii elektroenergetycznych, komputeryzacji systemu elektroenergetycznego i restrukturyzacji elektroenergetyki. Od 2005 roku po połączeniu z miesięcznikiem "Gospodarka Paliwami i Energią" rozszerzony został obszar zainteresowania czasopisma o problemy gospodarki paliwowo-energetycznej.

 

 
Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)
TEMATYKA Artykuły przeglądowe, problemowe i dyskusyjne (ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty praktyczne) ze wszystkich podstawowych działów współczesnej elektrotechniki silnoprądowej: akumulatory i ogniwa, aparaty i urządzenia, automatyka, badania i certyfikacja, bezpieczeństwo pracy, elektronika przemysłowa, elektrotermia, elektryczny sprzęt powszechnego użytku, energetyka, energoelektronika, elektroinstalacje, kable i przewody, maszyny i transformatory, materiały i technologie, miernictwo, napęd elektryczny, normalizacja i przepisy, ochrona odgromowa i przeciwporażeniowa, sieci elektroenergetyczne, technika świetlna. Informacje o nowościach krajowych i światowych z zakresu elektrotechniki (wydawnictwa, konferencje, imprezy i wydarzenia techniczne). Artykuły naukowo-techniczne publikowane w WE są recenzowane, a ich streszczenia są zamieszczane w międzynarodowej bazie INSPEC.

CZYTELNICY
Konstruktorzy, projektanci i eksploatatorzy maszyn, urządzeń i układów elektroenergetycznych, linii przesyłowych i urządzeń rozdzielczych oraz elektroinstalacji. Pracownicy wyższych uczelni i średnich szkół technicznych o profilu elektrycznym. Studenci i uczniowie. 

Wiadomości Elektrotechniczne
ul. Ratuszowa 11/739, Warszawa
tel.  (0 22) 619 43 60

Miesięcznik INPE jest jedynym ogólnopolskim czasopismem, które zapewnia szybką i pełną, systematyczną informację o przepisach technicznych normach i zasadach wiedzy technicznej w zakresie elektryki. Miesięcznik INPEjest adresowany do firm i osób zainteresowanych elektryką w zakresie inwestycji, remontów, usług i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz użytkowania obiektów w budownictwie powszechnym i specjalnym, a w szczególności osób zajmujących się inwestycjami, projektowaniem, wykonawstwem, nadzorem inwestycyjnym, rzeczoznawstwem oraz kształceniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych w uczelniach i na kursach szkoleniowych. Od lipca 2004 roku ukazują się „Zeszyty monotematyczne Podręcznika INPE dla Elektryków”. Dla całorocznych Prenumeratorów „Miesięcznika INPE” są one bezpłatnym dodatkiem.

 

Zeszyty monotematyczne „Podręcznika...” oprócz aktualnego stanu wiedzy na prezentowaną w nich tematykę zawierają także dane i wskazówki zebrane z obowiązujących przepisów, aktualnych zasad wiedzy technicznej i Polskich Norm. Podręcznik stanowi kompendium praktycznej wiedzy technicznej z dziedziny elektryki i z nią związanej, potrzebnej projektantom, kierownikom robót i budów, inspektorom nadzoru, użytkownikom i osobom odpowiedzialnych za utrzymanie w ruchu sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Miesięcznik INPE i Zeszyty „Podręcznika...” są też źródłem aktualnej informacji firmowej. Informacje, ogłoszenia i reklamy są w nich zamieszczane przez producentów, wykonawców i hurtownie aparatów, urządzeń, osprzętu i innych wyrobów elektrycznych. Zeszyty „Podręcznika dla Elektryków” cieszą się dużym zainteresowaniem biur projektowych i nie tylko prenumeratorów „Miesięcznika INPE”, lecz także innych instytucji i osób. Dotychczas ukazują się w nakładach ok 6000 egz.

 

Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania jest to miesięcznik naukowo-techniczny poświęcony problematyce związanej z elektroniką, od konstrukcji i technologii do zastosowań. Czytelnik znajdzie w nim artykuły zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym, a także prezentujące zastosowania róznych rozwi±zań konstrukcyjno-technologicznych i układowych w sprzęcie powszechnego użytku i profesjonalnym. Dotyczą one elementów pasywnych i aktywnych, układów oraz podzespołów, a także systemów elektronicznych.   Tematyka czasopisma obejmuje materiały elektroniczne, technologię elektronową, technikę próżniową, mikroelektronikę, elektronikę mikrofalową, optoelektronikę, miernictwo, niezawodność, kompatybilność elektromagnetyczną, a także informatykę.

Address: ul. Czackiego 3/5 lok 108, 00-043 Warsaw, Poland, 
tel./fax (+48 22) 827 38 79, tel. (+48 22) 826 65 64
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.elektronika.orf.pl
Publisher: Wydawnictwo SIGMA-NOT, Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11,
00-950 Warsaw, Poland http://www.sigma-not.pl