Smaller Default Larger

Miesięcznik INPE jest jedynym ogólnopolskim czasopismem, które zapewnia szybką i pełną, systematyczną informację o przepisach technicznych normach i zasadach wiedzy technicznej w zakresie elektryki. Miesięcznik INPEjest adresowany do firm i osób zainteresowanych elektryką w zakresie inwestycji, remontów, usług i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz użytkowania obiektów w budownictwie powszechnym i specjalnym, a w szczególności osób zajmujących się inwestycjami, projektowaniem, wykonawstwem, nadzorem inwestycyjnym, rzeczoznawstwem oraz kształceniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych w uczelniach i na kursach szkoleniowych. Od lipca 2004 roku ukazują się „Zeszyty monotematyczne Podręcznika INPE dla Elektryków”. Dla całorocznych Prenumeratorów „Miesięcznika INPE” są one bezpłatnym dodatkiem.

 

Zeszyty monotematyczne „Podręcznika...” oprócz aktualnego stanu wiedzy na prezentowaną w nich tematykę zawierają także dane i wskazówki zebrane z obowiązujących przepisów, aktualnych zasad wiedzy technicznej i Polskich Norm. Podręcznik stanowi kompendium praktycznej wiedzy technicznej z dziedziny elektryki i z nią związanej, potrzebnej projektantom, kierownikom robót i budów, inspektorom nadzoru, użytkownikom i osobom odpowiedzialnych za utrzymanie w ruchu sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Miesięcznik INPE i Zeszyty „Podręcznika...” są też źródłem aktualnej informacji firmowej. Informacje, ogłoszenia i reklamy są w nich zamieszczane przez producentów, wykonawców i hurtownie aparatów, urządzeń, osprzętu i innych wyrobów elektrycznych. Zeszyty „Podręcznika dla Elektryków” cieszą się dużym zainteresowaniem biur projektowych i nie tylko prenumeratorów „Miesięcznika INPE”, lecz także innych instytucji i osób. Dotychczas ukazują się w nakładach ok 6000 egz.