Smaller Default Larger

Zapraszamy na  dwusemestralne studia podyplomowe :  „Budowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych”

      Program nauczania  obejmuje zagadnienia przewidziane w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii. „Zakres programowy szkolenia podstawowego, w części teoretycznej i praktycznej odpowiednio dla danego rodzaju instalacji pkt 2. Systemy fotowoltaiczne” .

     Studia te spełniają wiec wymagania  Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne, Rozdział 3b „Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom mikro instalacji i małych instalacji oraz akredytowania organizatorów szkoleń” Art. 20h pkt. 3 p. pkt 1d) – świadectwo ukończenia co najmniej dwu semestralnych studiów podyplomowych których program dotyczył zagadnień zawartych w powyższym zakresie programowym upoważnia o ubieganie się o certyfikat wydawany instalatorowi.

     Program studiów obejmuje także zagadnienia związane z uzyskaniem przez absolwentów uprawnień energetycznych (SEP) w zakresie obsługi, konserwacji montażu i remontów urządzeń prądotwórczych przyłączonych do sieci, Grupa 1 pt.1  - przyłączania do sieci instalacji wytwarzających energię,  zgodnie z Załącznikiem Nr1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki,  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.(Dz. U. Nr89 poz. 828).  Stowarzyszenie Elektryków Polskich odpowiedzialne za ten element  studiów zapewnia także realizacje postepowania kwalifikacyjnego kończącego się wydaniem stosownego dokumentu.

( Zaświadczenia Kwalifikacyjnego E).

Zgłoszenia proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

STUDIA PODYPLOMOWE 2014/2015
„Budowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych”

SEMESTR I

Lp.

Tematyka

Wykłady/

Forma zaliczenia

Ćwiczenia/Forma zaliczenia

Prowadzący

Punkty ECTS

 1.  

Prawne uwarunkowania rozwoju OZE w UE i Polsce

8

 

-

Dr. P. Gradziuk

 

ZAL/OC

 1.  

Gospodarka energetyczna w ujęciu globalnym

 i lokalnym

6

6

prof. Jan Popczyk – Politechnika Śląska

 

EGZ/OC

ZAL/OC

 1.  

Przepisy BHP, eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych grupy

8

8

Uprawniony przedstawiciel SEP

 

ZAL

ZAL

 1.  

Gospodarka energetyczna w przedsiębiorstwie a normy ISO 50001

4

2

mgr Marcin Trojnacki – EnMS Polska

 

ZAL

ZAL

 1.  

Podstawy gminnej gospodarki energetycznej

4

2

Dr Włodzimierz Grochal SCIiTT

 

 1.  

Proces inwestycyjny w oparciu o przepisy krajowe i normy dotyczące stosowania i wykorzystania fotowoltaiki

8

8

mgr Artur Pawelec -  PV Lab Sp. z o.o.

 

EGZ/OC

 

ZAL/OC

 1.  

Podstawy zarządzania środowiskowego

6

 

 

-

mgr Dorota Koruba – Politechnika Świętokrzyska

 

ZAL

 1.  

Historia, status i perspektywy rozwoju fotowoltaiki

6

 

 

-

 

 

 

dr Stanisław Pietruszko – Polskie Towarzystwo Fotowoltaiczne

 

 

ZAL

 

 

 1.  

Rodzaje, zasady działania i sterowanie systemów fotowoltaicznych

 

8

6

mgr Maciej Juźwik – Politechnika Warszawska

 

EGZ/OC

ZAL/OC

 1.  

Budowa, właściwości fizyczne i działanie komponentów fotowoltaicznych

 

8

4

mgr Artur Pawelec -  PV Lab Sp. z o.o.

 

 

EGZ/OC

 

ZAL/OC

 

 1.  

Innowacyjne technologie w fotowoltaice

8

 

-

Prof. Stapiński - AGH

 

ZAL

 

74

36

 

30

RAZEM:

110 godz.

 

 

 

 

 

 

*/ przygotowanie do egzaminu na uprawnienia eksploatacyjne SEP do 1kV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTR II

Lp.

Tematyka

Wykłady/

Forma zaliczenia

Ćwiczenia/Forma zaliczenia

Prowadzący

Punkty ECTS

12.

 

Fotowoltaika zintegrowana z architekturą (BIPV)

8

 

-

dr Maciej Sibiński Politechnika Łódzka

 

ZAL

13

Projektowanie instalacji – zasady doboru komponentów systemów fotowoltaicznych

 

        12

 

12

mgr Maciej Juźwik - wyk

 

EGZ/OC

ZAL/OC

      mgr Artur  

    Pawelec – ćw.

14.

Montaż, regulacja i utrzymanie systemów fotowoltaicznych – zajęcia praktyczne

 

 

 

-

8

mgr inż. Maciej Juźwik

mgr inż. Artur Pawelec

 

ZAL

15.

Systemy nadążne w fotowoltaice

4

4

 

dr Janusz Teneta AGH

 

ZAL

ZAL

16.

Monitorowanie i diagnostyka instalacji fotowoltaicznych

4

4

mgr Maciej Juźwik – Politechnika Warszawska

 

ZAL

ZAL

17.

Metodologia pracy oraz prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji i małych instalacji fotowoltaicznych

6

4

mgr Artur Pawelec -  PV Lab Sp. z o.o.

 

ZAL

ZAL

18.

Budowanie marki produktu i wizerunku firmy ekologicznej

4

8

mgr  Jarosław Kusto - WSH

 

ZAL/OC

ZAL/OC

19.

Unijne i krajowe źródła finansowania przedsięwzięć ekologicznych

8

-

mgr Monika Kulczykowska - WSH

 

ZAL

20

Efektywność ekonomiczna przedsięwzięć ekologicznych

8

8

prof. Klepacki

WSH

 

ZAL/OC

ZAL

21

Biznesplan projektów ekologicznych

4

4

Mgr Paweł Marcinkowski - WSH

 

ZAL

ZAL

 

58 godz.

52 godz.

 

 

30

Razem:

              110 godz.

 

 

Łączna liczba godz.

220 godz.

 

 

 

 

Więcej informacji można też znaleźć na stronie;

 http://www.eko.wsh-kielce.edu.pl/index.php/o-projekcie/studia-podyplomowe/fotowoltaika