Smaller Default Larger

Szkolenia - Egzaminy

Zapraszamy na szkolenie i  warsztaty z certyfikatem
"POMIARY OŚWIETLENIA we wnętrzach, oświetlenia ewakuacyjnego i drogowego "

Zgłoszenie na szkolenie i warsztaty z certyfikatem

14 września 2016 :: godz. 10.00 -14.30

Czas trwania szkolenia: 10:00 do 14:30

Cena 320 zł z VAT

 

 

 

   

Zaprzszamy na szkolenie i  warsztaty z certyfikatem
"P
omiary systemów fotowoltaicznych"

 Rosnąca liczba instalacji fotowoltaicznych w naszym kraju wymaga coraz większej liczby serwisantów. Zdobądź niezbędną wiedzę pozwalającą ocenić ich stan oraz bezpieczeństwo.

Zgłoszenie na szkolenie i warsztaty z certyfikatem
13 września 2016 :: godz. 10.00 -14.30

Czas trwania szkolenia: 10:00 do 14:30

Cena 320 zł z VAT

formularze zgłoszenia: papierowy - elektroniczny

10:00 - Fotowoltaika jako źródło energii odnawialnej

Nasłonecznienie – zasady ustawienia paneli

Klasyfikacja testów

Regulacje prawne

Badanie bezpieczeństwa elektrycznego

Przerwa

Badanie sprawności

Badanie stanu instalacji za pomocą termowizji

Warsztaty pomiarowe oraz prezentacja mierników

Test końcowy rozdanie certyfikatów uczestnictwa

Bezpieczne praktyki w pracy pod napięciem – prezentacja najnowszych narzędzi monterskich

 

   

Uprawnienia do wykonywania badania oświetlenia
Temat uprawnień do badania oświetlenia budzi często kontrowersje szczególnie gdy zlecający wymaga tych uprawnień od wykonawcy. Oczywiście może ponieważ "klient płaci, klient wymaga", jednak nie ma do tego podstaw prawnych.
Z dniem 1 stycznia 2003r. utraciła moc ustawa z 3 kwietnia 1993r. o normalizacji i tym samym do badania oświetlenia nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 1996r. nr 86, poz. 394). Oświetlenie zostało wyłączone z grupy czynników szkodliwych.
Nie ma zatem formalnego urzędu i dokumentu, który dopuszcza kogoś do wykonywania badań. Dobrze jednak postarać się o świadectwo ukończenia kursu, szkolenia by potwierdzić swoje kompetencje. Czasem wspomina się o tym, że uprawnienia wydawane przez SEP, z uwagi na zakres uprawnień a konkretnie chodzi o pozycję dotyczącą instalacji elektrycznych oświetleniowych, upoważniają bądź potwierdzają kompetencje do wykonywania badań oświetlenia.
Jest to błędne założenie, ponieważ uprawnienia energetyczne obejmują zakresem elektryczne instalacje oświetleniowe i bezpieczeństwo ich wykonania i eksploatacji. Nie szkoli się w ramach uprawnień SEP z zakresu badań oświetlenia i nikt nie weryfikuje tej wiedzy podczas egzaminu.

 

Badanie oświetlenia elektrycznego we wnętrzach

Szkolenie zostało opracowane na podstawie najnowszych norm i dotyczy analizy pomiarów natężenia: oświetlenia ogólnego, oświetlenia stanowiskowego, oświetlenia awaryjnego

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które chcą wykonywać pomiary oświetlenia

Szkolenie trwa od 6 godzin i zawiera następujące tematy:

 • Wielkości świetlne (fotometryczne)
 • Kryteria oświetlenia
 • Charakterystyka elektrycznych źródeł światła
 • Podstawowe informacje o technice pomiarowej i miernikach
 • Wymagania norm oświetleniowych i przepisów prawnych
 • Ocena warunków oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach
 • Zasady wykonywania badań
 • Pomiar natężenia oświetlenia
 • Określenie równomierności oświetlenia
 • Sprawdzenie wskaźników olśnienia oraz oddawania barw
 • Sprawdzenie luminancji opraw oświetleniowych
 • Ocena oświetlenia wnętrz światłem dziennym
 • Pomiar natężenia oświetlenia dziennego
 • Ocena warunków oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz
 • Oświetlenie awaryjne
 • Wymagania norm i przepisów
 • Zasady wykonywania badań
 • Kryteria oceny oświetlenia awaryjnego
 • Dokumentacja powykonawcza. Sporządzanie protokołów z pomiarów
 • Charakterystyka programu komputerowego Foton 2
 • Zajęcia warsztatowe, pomiary luksomierzem  SONEL LXP-1

Podkategorie

Bezpieczeństwo i higiena pracy to temat, który w branży techniczno-elektrycznej czy instalatorskiej stanowi wartość nadrzędną. Zasady kształtowania i przestrzegania właściwych warunków pracy są integralną częścią warsztatu każdego profesjonalisty, dlatego warto być z nimi na bieżąco już od samego początku drogi zawodowej. Z myślą o promocji wiedzy w zakresie BHP wśród przyszłych techników, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw wspólnie z producentem narzędzi ręcznych Wiha Polska organizują ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół średnich – „Moja szkoła liderem BHP”.