Smaller Default Larger

Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw jest agendą SEP realizującą od 1960 roku zadania statutowe Stowarzyszenia w zakresie organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowej, ze szczególnym uwzględnieniem dokształcania i doskonalenia kadr technicznych. 

Działalność COSiW obejmuje:

 • szkolenia (kursy dokształcające, seminaria, itp.) z obszaru elektryki oraz dziedzinach z nią związanych,
 • szkolenia na uprawnienia SEP
 • szkolenia pomiarowe
 • szkolenia warsztatowe pomiarów oświetlenia
 • szkolenia komputerowe
 • szkolenia instalatorów OZE (w przygotowaniu)
 • ekspertyzy w sytuacjach spornych
 • działalność wydawniczą w zakresie książek naukowych, technicznych, podręczników, poradników, informatorów oraz czasopism technicznych,
 • przygotowywanie, opracowywanie i wydawanie prenorm SEP, norm SEP oraz komentarzy do norm,
 • organizowanie narad, konferencji, odczytów, targów i wystaw.
 • usługi poligraficzne, multimedialne, informatyczne, strony WWW, aplikacje na zamówienie
 • COSiW przyjmuje do wykonania wszelkie zamówienia na usługi poligraficzne: skład, druk, oprawa, wydawnictw zwartych, czasopism, ulotek, folderów i innych.  opracowanie i nagrania prezentacji 

Jerzy SzczurowskiLech Dziewierz